Akademik-Yayınlarım

Akademik Yayınlarım

 • Sivri Çolak R, Bilgiç A. Methylphenidate-induced awake bruxism: A case report. Clinical Neuropharmacology 2015; 38(2):60-61

 • Bilgic A, Bilgic Ö, Çolak RS, Altınyazar HC. Relationship between acne vulgaris and attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in a clinical sample of women. An Bras Dermatol. 2016; 91(2):250-2.

 • Çolak Sivri R, Akça ÖF. Buspirone in the Treatment of Fluoxetine-Induced Sleep Bruxism. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016;26(8):762-763.

 • Bilgiç A, Tufan AE, Yılmaz S, Özcan Ö, Özmen S, Öztop D, Türkoğlu S, Akça ÖF, Yar A, Işık Ü, Çolak Sivri R, Polat H, Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U.ç Association of Reactive-Proactive  ggression and Anxiety Sensitivity with Internalizing and Externalizing Symptoms in Children with Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder. Child Psychiatry Hum Dev. 2017: 48(2);283-297.

 • Çolak Sivri R, Bilgiç A, Kılınç İ. Cytokine, chemokine and BDNF levels in medication-free pediatric patients with obsessive-compulsive disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018: 27(8):977-984.

 • Ayhan Bilgiç, Ümit Işık, Rukiye Sivri Çolak, Hatice Derin, Hüseyin Çaksen. Psychiatric symptoms andhealth-related quality of life in children with epilepsy and their mothers. Epilepsy  Behavior  2018;80:114-121.

 • Ayhan Bilgiç, Rukiye Çolak Sivri & İbrahim Kılınç: 8-F2-isoprostane, thioredoxin and thioredoxin reductase levels in children with obsessive–compulsive disorder, Nordic Journal of Psychiatry 2018; 72(7):484-488

 • Phagophobia Successfully Treated With Low-Dose Aripiprazole in an Adolescent: A Case Report Rukiye Çolak Sivri, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen and Arzu Yılmaz Clinical Neuropharmacology . 2019;61(10):1043-1047

 • Cessation of Skin Picking Symptoms With Methylphenidate Treatment in a Child With Comorbid Skin Picking and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Çolak Sivri R, Çolak B. Clin Neuropharmacol. 2019;42(3):105-107

 • Seizures in children with epilepsy and attention-deficit/hyperactivity disorder. Goker Z, Yilmaz A, Eraslan AN, Sivri RC, Aydin R. Pediatr Int. 2019;61(10):1043-1047.

 • Okul Öncesi Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Toplumsal İletişim Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi :2016; 23 (1)

 • Bilgiç A, Bilgiç Ö, Sivri Çolak R, Altinyazar HC. Association of attention deficit hyperactivity disorder symptoms with acne vulgaris in a female clinical sample. 7 th International Congress on Psychopharmacology  amp;amp; 3 rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 • Bilgiç A, Sivri Çolak R. Methylphenidate-induced awake bruxism: a case report. 7 th International Congress on Psychopharmacology & 3 rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya.

 • Işık Ü, Bilgiç A, Sivri Çolak R, Yılmaz S. Attenuation of risperidone-induced hyperprolactinemia with aripiprazole. 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 15-19 April 2015, Antalya

 • Ayhan Bilgiç, Rukiye Çolak Sivri, İbrahim Kılınç 8-F2-isoprostane, Thioredoxin and Thioredoxin Reductase Levels in Children with Obsessive-Compulsive Disorder, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology,2018

 • Rukiye Çolak Sivri Extended release methylphenidate treatment of primer enuresis nocturna in an adolescent with attention-deficit hyperactivity disorder 6. Rukiye Çolak Sivri, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen and Arzu Yılmaz Phagophobia successfully treated with low-dose aripiprazole in an adolescent: a case report Psychiatry and clinical Psychopharmacology, 2018

 • Aile Hekimlerinin Otizm ile ilgili Bilgi ve İnanışları , Rukiye Çolak Sivri, Savaş Yılmaz, Sabri Hergüner Konya Otizm Günleri, Konya,2011

 • Katatoni Tablosu ile Gelen Ergenlerde Ayırıcı Tanıda Epileptik Psikozun Tartışılması Rukiye Çolak Sivri, Saadettin Burak Açıkel 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne 2013

 • Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve İlişkili Etmenler Rukiye Çolak Sivri, Ömer Faruk Akça, Sabri Hergüner 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Konya 2014

 • İn vitro Fertilizasyon Yöntemiyle Gerçekleşen Gebeliklerde Prenatal Bağlanma ve İlişkili Faktörler Harun Toy, Ömer Faruk Akça, Rukiye Çolak Sivri, Sabri Hergüner,Refika Purtul 24. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Konya,2014

 • Okul öncesi dönemde obsesif kompulsif bozukluk ve toplumsal iletişim bozukluğu birlikteliği: Bir olgu sunumu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 • Ayhan Bilgiç, Ümit Işık, Rukiye Çolak Sivri, Hatice Derin, Hüseyin Çaksen. Determination of Quality of life in children with epilepsy. 27. Turkish child and adolescent psychiatry congress, 10-13 Mayıs 2017, Çeşme, İzmi