ankara-cocuk-psikiyatri

Ankara Çocuk Psikiyatri

Psikiyatri insan ruh sağlığını inceleyen tıp bilimidir. Psikiyatrik sorunlar insan anatomisinden kaynaklanan sorunlardır. Beyinin işleyiş yapısı, çalışma şekli düşünce ve davranışlarımızı etkileyen bir durumdur. Çocuk psikiyatri bölümü ise 0-18 yaş çocukların psikiyatrik gelişim süreçlerini ve bu süreçte yaşanan bozukluklara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Psikiyatri bir tıp bilimi olduğu için beyin işleyişinde meydana gelen aksamalardan kaynaklanan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklukları, otizm, kaygı bozuklukları, Asperger sendromu gibi ciddi ruhsal sorunlara çözüm aramaktadır. Beyin işleyişinde etkili olan nöronlarla ve nörokimyasal problemlerle ortaya çıkan hastalıklara gerekli ilaç tedavisini uygulayarak sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. 

Psikolojik sorunlarda ilaç kullanımına karşı büyük bir ön yargı bulunmaktadır. Ancak ilaç kullanımı nörokimyasal sorunlarda tek çare olarak kendini gösterir. Bazı nörokimyasalların eksikliği beyin içerisinde düşünce merkezlerinin doğru iletişim kuramamasına bu da psikiyatrik hastalıklara sebep olabilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde belirti gösteren psikolojik rahatsızlıkların kaynağının doğru tespit edilerek terapi, ilaç ya da ilaçla birlikte terapi yöntemlerinden birisi uygulanarak yetişkinlik döneminde de sorun açabilecek psikiyatrik hastalıklar tedavi edilmelidir. Çocuklarda gelişim sürecinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve doğru bir gelişim sağlanması için ortaya çıkan ilk belirtilerle beraber bir psikiyatri doktoruna başvurulabileceği gibi gelişim sürecinin genel kontrolü içinde hiçbir belirti olmaksızın da psikiyatri doktorlarına başvurulabilmektedir.

Çocukluk döneminde ortaya çıkan ve büyük psikiyatrik sorun olarak kabul edilen hastalıkların tedavisinde erken teşhis büyük bir rol oynamaktadır. Erken teşhis edilen psikiyatrik ya da nöropsikolojik hastalıkların daha kolay tedavi edilebildiği bir gerçektir. Psikolojik hastalıkları merdivenden aşağı inmek gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar aşağı inilirse o kadar yukarı çıkılması gerekir. Bu yüzden erken tanı ve teşhis ile birçok psikiyatrik hastalık daha kolay bertaraf edilebilmektedir. Çocukların öğrenme güçlükleri, konuşma gecikmesi, dikkat dağınıklığı, Kaygı problemleri, stres sorunları, uykusuzluk gibi sorunların temel nedenleri psikolojik olabilir ve depresyona sebep olabilmektedir. Bu yüzden çocukların gelişimin süreçlerinin psikiyatr hekimler tarafından kontrol edilmesi daha sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe geçmelerini sağlar. Çocukluk dönemi iniş ve çıkışların yoğun yaşandığı dönemler olup çocukların karşılaştıkları sorunlarla kolayca baş edebilmesi için destek almaları gerekir.