ankara-cocuk-ve-ergen-psikiyatri

Ankara Çocuk ve Ergen Psikiyatri

Çocuk ve ergen psikiyatri 0-18 yaş grubu bireylerin ruhsal ve sinirsel sağlıklarını inceleyen bilim dalıdır. Çocukluk dönemi birçok psikolojik sorunun ilk belirtilerinin ortaya çıktığı ve temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemde fark edilen sorunların çözüme kavuşturulması daha kolay olabilmekte ve yetişkinlik dönemi sorunlarının önü kesilebilmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında en çok tanı ve tedavi konusunda uzman desteği verilen alanlar okul ve sınav başarısında konsantrasyon ve Dikkat ölçümü için bilgisayarlı dikkat analizleridir. Çocuk ve ergen psikiyatrisinde destek sağlanan durumlar bununla sınırlı değildir. Psikiyatri alanını ilgilendiren ve genel olarak verilen desteklerin bazıları aşağıda belirtildiği durumlar için de verilmektedir.

-Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk,
-Özel öğrenme güçlükleri, özel öğrenme bozuklukları,
-Asperger Sendromu,
-Dikkat eksikliği ve/veya Hiperaktivite bozuklukları,
-Obsesyon-Takıntı ve Kompulsiyonlar, 
-Korku ve Kaygılar,
-Okul Korkusu,
-Sınav Kaygıları,
-İnternet ve Bilgisayar bağımlılıkları,
-Ergenlik Depresyonu ve
-Ergenlik dönemi sorunları-yetişkinliğe geçiş sorunları ailelere ve çocuklara destek sağlanan diğer durumlardır.

Bu durumlarla ilgi tanı koymak için uygulanan birçok test bulunmaktadır. Bu testleri ise şu başlıklar altında toplamak mümkündür; Dikkat Testleri ve Ölçümleri, Beyin Dalgaları Görüntülemesi (Neuro-biofeedback uygulaması), Hafıza testleri, Bellek Testleri ve Kişilik Testleri. Bu testler yardımı ile elde edilen sonuçlar uzman psikiyatr tarafından değerlendirilerek gerekli tanı ve tedavi uygulanmaktadır. Başvurularda öncelikle çocukların bio-psiko-sosyal gelişim muayenesini yaparak başvurulan şikayetin hangi sebeplerle kaynaklandığı tespit edilmektedir. Buna bağlı olarak çocukların gelişim planı oluşturularak uygulamaya konulmaktadır.

Çocuk ve Ergenlerle Çocuk Psikiyatri Doktoru İlgilenmelidir

Çocuklar meydana gelmiş olan psikolojik sorunların nedenleri araştırılırken birçok test yapılmaktadır. Bu testlerde amaç sorunun kaynağına ilişkin şüphelerle ilgili kanıt ya da anti kanıt toplamaktır. Psikolojik sorunlarda doğru yaklaşımın sergilenmesi ve tedavi sürecinin doğru şekilde yönetilmesi sayesinde ancak sorunun büyümesi engellenebilir. Aksi durumda sorun daha da kötüleşecektir. Çocuklar karşılaştıkları sorunlardan ciddi şekilde etkilenmektedir. Çocuklarınızın ruh sağlığının daha iyi olan bireyler olarak yetişmesi için karşılaştıkları sorunlarda uzman desteği almanız gerekir ki sorunu çözebilmekte başarılı olsunlar. Sosyal beceri ve başarılarının artması için sorun yaşayan bireylerin uzman hekimlerce belirlenen tedaviyi takip etmeleri şarttır.

Çocuk ve ergen psikiyatri bölümü 0-18 yaş arası bireylerin zihinsel gelişim süreçleri ve ruhsal hastalıkları konusunda çalışmalar yürütmektedir. Tanı koyma ve tedavi düzenleme tıp biliminin bir parçası olan psikiyatri bölümüne aittir. Çocukluk dönemi en önemli ruhsal sorunların ilk belirtilerinin görüldüğü ve temellerinin atıldığı dönemdir. Bu yüzden bu dönemde meydana gelen değişimleri doğru gözlemlemek sorunlara erken müdahale etmek çocuklarımızın ruhsal açıdan da sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe geçmelerini sağlamaktadır. Çocukluk döneminde uygun tedavi yöntemleri ile tedavi edilen ruhsal hastalıklarda kalıcı iyileşme oranlarının daha yüksek olması bu dönemde sorunların tespit ve tedavisini daha da önemli hale getirmektedir. Çocuklarımızın beden sağlığına önem verdiğimiz gibi ruhsal sağlıklarına da gereken önemi göstermemiz gerekir.

Çocuk ve Eregen Psikiyatri Uzmanı Teşhis İçin Hangi Testleri Uygularlar?

Çocukluk döneminin getirdiği zorlukların sebep olduğu psikiyatrik sorunlar yetişkinlik döneminde daha düşük bir yaşam kalitesinde hayat sürmenize neden olmaktadır. Çocukluk döneminde ortaya çıkan en önemli sorunlardan bazıları; Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Uyku Sorunları, Uyum Sorunları, Öğrenme Güçlükleri gibi durumlardır. Öğrenme güçlükleri ebeveynlerin en zor fark ettikleri konulardır. Çünkü çocuk gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan ebeveynler çocuklardaki konuşma gecikmesi, yürüme gecikmesi gibi öğrenme güçlüklerinin ilk belirtilerini fark edemeyebilirler. Bu yüzden tavsiyemiz çocuklarınızda bir sorun olmadığını düşünseniz de ruhsal sağlıklarının ve gelişimlerinin doğru bir şekilde ilerlediğinden emin olmak için bir çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına kontrol ettirmeleridir.

Uzman psikiyatr tarafından yapılan kontroller sayesinde birçok psikiyatrik problemin ilk belirtileri yakalanarak çocuklarda psikiyatrik sorunların erken teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Erken teşhis ve tedavi sayesinde sorunların kalıcı olarak çözülmesi sağlanabilmektedir. Ebeveynler çocuk ve ergen psikiyatri doktorlarının sadece ilaç tedavisi uyguladığını düşünerek çocuklarını psikiyatri uzmanlarına getirmekten çekinmektedir. Ancak bu yanlış bir düşüncedir. Terapi ve ilaç tedavilerinin her ikisi de psikiyatrik sorunun çözülmesi için gerekli yöntemlerdir. Çocuklarınızın sorunları ile ilgili olarak tanı koyma işlemleri çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları tarafından yapılmalıdır. Tıp biliminin parçası olan psikiyatri alanı dışında hastalık tanısı koyan hiçbir kurum güvenli değildir. Çocuklarınızın ruhsal sağlığının doğru bir şekilde kontrol edilmesi için yapmanız gereken psikiyatri doktoruna başvurmaktır.