ankara-cocuk-ve-ergen-psikiyatri

Ankara Çocuk ve Ergen Psikiyatri

Çocuk ve ergen psikiyatri 0-18 yaş grubu bireylerin ruhsal ve sinirsel sağlıklarını inceleyen bilim dalıdır. Çocukluk dönemi birçok psikolojik sorunun ilk belirtilerinin ortaya çıktığı ve temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemde fark edilen sorunların çözüme kavuşturulması daha kolay olabilmekte ve yetişkinlik dönemi sorunlarının önü kesilebilmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında en çok tanı ve tedavi konusunda uzman desteği verilen alanlar okul ve sınav başarısında konsantrasyon ve Dikkat ölçümü için bilgisayarlı dikkat analizleridir. Çocuk psikiyatrisinde destek sağlanan durumlar bununla sınırlı değildir. Psikiyatri alanını ilgilendiren ve genel olarak verilen desteklerin bazıları aşağıda belirtildiği durumlar için de verilmektedir.

-Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk,
-Özel öğrenme güçlükleri, özel öğrenme bozuklukları,
-Asperger Sendromu,
-Dikkat eksikliği ve/veya Hiperaktivite bozuklukları,
-Obsesyon-Takıntı ve Kompulsiyonlar, 
-Korku ve Kaygılar,
-Okul Korkusu,
-Sınav Kaygıları,
-İnternet ve Bilgisayar bağımlılıkları,
-Ergenlik Depresyonu ve
-Ergenlik dönemi sorunları-yetişkinliğe geçiş sorunları ailelere ve çocuklara destek sağlanan diğer durumlardır.

Bu durumlarla ilgi tanı koymak için uygulanan birçok test bulunmaktadır. Bu testleri ise şu başlıklar altında toplamak mümkündür; Dikkat Testleri ve Ölçümleri, Beyin Dalgaları Görüntülemesi (Neuro-biofeedback uygulaması), Hafıza testleri, Bellek Testleri ve Kişilik Testleri. Bu testler yardımı ile elde edilen sonuçlar uzman psikiyatr tarafından değerlendirilerek gerekli tanı ve tedavi uygulanmaktadır. Başvurularda öncelikle çocukların bio-psiko-sosyal gelişim muayenesini yaparak başvurulan şikayetin hangi sebeplerle kaynaklandığı tespit edilmektedir. Buna bağlı olarak çocukların gelişim planı oluşturularak uygulamaya konulmaktadır.
Çocuklar meydana gelmiş olan psikolojik sorunların nedenleri araştırılırken birçok test yapılmaktadır. Bu testlerde amaç sorunun kaynağına ilişkin şüphelerle ilgili kanıt ya da anti kanıt toplamaktır. Psikolojik sorunlarda doğru yaklaşımın sergilenmesi ve tedavi sürecinin doğru şekilde yönetilmesi sayesinde ancak sorunun büyümesi engellenebilir. Aksi durumda sorun daha da kötüleşecektir. Çocuklar karşılaştıkları sorunlardan ciddi şekilde etkilenmektedir. Çocuklarınızın ruh sağlığının daha iyi olan bireyler olarak yetişmesi için karşılaştıkları sorunlarda uzman desteği almanız gerekir ki sorunu çözebilmekte başarılı olsunlar. Sosyal beceri ve başarılarının artması için sorun yaşayan bireylerin uzman hekimlerce belirlenen tedaviyi takip etmeleri şarttır.