ankara-cocuk-ve-ergen-psikiyatri-bolumu

Ankara Çocuk ve Ergen Psikiyatri Bölümü

Çocuk psikiyatri bölümü çocuk ruh sağlığını ilgilendiren her türlü belirtiyi incelemektedir. Yaygın olarak sahip olunan yanlış kanının aksine sadece ağır vakalarda ve ilaç kullanılacaksa değil ruh sağlığını ilgilendiren her türlü belirli görüldüğünde başvurulması gereken yegane yer çocuk psikiyatri bölümüdür. Çocuk ve ergen psikiyatrisi 0-18 yaş aralığında bebek, çocuk ve ergenlerde dahil olmak üzere tüm bireylerle çalışmaktadır. Çocuklarınızın gelişim süreçlerinin doğru ilerlediğinden emin olmak ve onların sağlıklı birer yetişkin olmalarını sağlamak için ruh sağlığı konusunda da çocuklarınıza gerekli özeni göstermeniz gerekir. Çocuk psikiyatri bölümü sadece sorunlarla karşılaştığınızda değil gelişim süreçlerinin doğru ilerlediğinden emin olmak için de başvurabileceğiniz bir alandır.

Çocuk ve ergen psikiyatri bölümü çocuklarda meydana gelen okul ile ilgili dikkat problemleri, Depresyon, Öğrenme güçlüğü, Kaygı bozukluğu, Tikler, Takıntılar, Uyku problemleri, Yeme problemleri, Psikoz, Bipolar bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluklar gibi çeşitli rahatsızlıklara bakabilir. Bu rahatsızlıkların temel sebebi ve bu sorunu ortaya çıkaran nedenlerle ilgili testler yapılarak sorunun kaynağı saptanarak doğru tedavi yöntemi belirlenmektedir. Terapi olarak belirlenen tedavi çeşitlerinin en yaygın olanlarından birisi bilişsel davranışçı terapidir. Terapi sürecinde bireyin davranış ve duygularında kalıcı değişimler hedeflenmektedir. Davranış ve düşünceler birbirini tetikleyen olgulardır. Olumsuz duygular uyumsuz davranışları, uyumsuz davranışlar ise olumsuz duyguları tetiklemektedir. Terapi yardımı ile olumsuz duygular ve uyumsuz davranışların değiştirilmesi için bireye yön verilirken tedavi sürecini destekleyen ödevlerle değişimlerin kalıcı olması sağlanır.

Üst solunum yolu hastalıklarından sonra en çok görülen rahatsızlıklar psikiyatrik hastalıklardır. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ilaç kullanımı insanların hem çok endişelendiği hem de toplum baskısı nedeni ile çekindikleri bir durumdur. Oysa her türlü hastalığımızda aldığımız ilaçlardan dolayı kimse baskı kurmaz aksine doktor verdiyse kullan şeklinde telkinde bulunurken psikiyatrik hastalıklara ve ilaçlara karşı olumsuz bir bakış açısı bulunmaktadır. Sağlığın önemli bir parçası olan psikiyatrik yani ruh sağlığı da en az beden sağlığı kadar önemlidir. Psikiyatrik hastalıklarda ilaçların düzenli kullanılmaması hastalığın tedavisini aksatmaktadır. Doğru bir şekilde tedavi edilmeyen hastalıklar uzun süre sorun olmaya devam etmektedir. Doğru ilaç, doğru seviyede kullanıldığında sağlığınızın düzelmesine yardımcı olmaktadır.

Çocuk ve ergen psikiyatri bölümü olarak Ankara ilinde çocuk psikiyatri doktoru arayanlara hizmet verdiğimiz kliniğimize gelerek çocuklarınızın psikiyatrik muayenesini ve tedavilerini yaptırabilirsiniz. Çocuk psikiyatri bölümüne başvurmak için bir sorunun olmasını beklemeniz gerekmez. Çünkü insan hayatın boyunca gösterdiği eğilimlerin birçoğunda bebeklik döneminin izleri gözlemlenmektedir. Bebek psikiyatri 0-4 yaş arasındaki bebeklerin muayenesini ve tedavi süreçlerini takip etmektedir. Bebek psikiyatrisinde en etkili muayene yöntemlerinden birisi aynalı oda izleme yöntemidir. Bu yöntemde bebek ve annesi bir oda içerisinde izlendiğinden habersiz bir şekilde rahatça iletişim kurarken hekim anne bebek iletişimini ayna arkasından inceleyerek gerekli teşhisi koymakta ve şüphelendiği durumlarla ilgili diğer testleri yapmaktadır.

Çocuk ve ergen psikiyatri bölümünde bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar olan yaş grubunun da psikiyatrik değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu dönemde karşılaşılabilen sorunlar başlıca şunlardır; Okula alışamama ve okul reddi, sınav stresi ve buna bağlı olarak sınav kaygısı, öğrenme bozuklukları, anksiyete (kaygı bozuklukları), Tuvalet alışkanlığı sorunu, uyku sorunlarıdır. Çocukluk döneminde meydana gelen bu sorunların biyolojik olmayan sebepleri psikiyatri bölümünün getireceği çözümler ile ortadan kaldırılabilmektedir. WISC-R, WISC-4 testleri, Aynalı oda, Moxo Testleri, Burdon dikkat testi gibi birçok objektif test yapılarak psikiyatrik sorunlar tespit edilerek gerekli tedavi düzenlenmektedir. Bu tedavi yöntemleri terapiler ve ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi aileler tarafından çekinceyle karşılanan bir tedavi yöntemidir. Ancak ilaç tedavisi nöro-kimyasal sorunların çözülmesinde büyük bir öneme sahiptir.

İlaç tedavisinden sakınan aileler çocuklarına bilmeden kötülük yapmaktadır. Çünkü psikiyatrik rahatsızlıklarda rahatsızlığın sebebi beyindeki nöronların haberleşmesinden kaynaklanabilmektedir. Bu durumda ilaç kullanımı nöronların doğru bağlantılar kurmasını sağlamaktadır. En etkili tedavi yöntemlerinden olan terapiler ve ilaç tedavilerinin birlikte uygulanması tedavi sürecinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Uygulanacak olan terapi yöntemleri de farklılıklar göstermektedir. Oyun terapisi, Bilinçli farkındalık terapi, bilişsel davranışçı terapi, psikanalitik yönelimli psikoterapi gibi yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan uygun olan terapi seçimi hastalığa ve bireyin verdiği tepkiye göre belirlenmektedir. Bireyi tanımak uygulanacak olan terapinin hangi metot olduğunun seçilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden danışanlarla yapılan uzman görüşmeleri tedavinin belirlenme sürecinin en önemli aşamalarını oluşturmaktadır.