annemle-babam-bosaniyorlar

Annemle Babam Boşanıyorlar

Evlenme kararı kadar boşanma kararı da bireylerin hür seçim alanlarından birisidir. Boşanma kararı veren çocuklu anne babalar çocukların bu karardan olumsuz etkilenmemesini isterler. Boşanma olayları farklı yaş gruplarındaki çocukları farklı etkilemektedir. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar ben merkezli sistemde düşünürler. Her şey onlar üzerinden olmuştur ben bir şey yaptığım için bir şey oldu diye düşünen çocuklar anne babanın boşanma haberini benim yüzümden şeklinde değerlendirilebilir. Özellikle anne babanın kızdığı bir davranışı varsa çocuklar benim bu hareketimden oldu şeklinde düşünmesine neden olur. Çocukta oluşan suçluluk duygusu çocuğun gelişim sürecini olumsuz etkiler ve psikolojik sorunlara neden olabilir.

Boşanma kararı çocuklara açıklanırken anne babanın net olması gerekmektedir. Boşanma kararı sonrası duygusal olarak sorun yaşayacak olan çocuğun ağlaması durumunda “tamam boşanmıyoruz” gibi bir yaklaşımla açıklamanın ertelenmesi çocuğun daha fazla yıpranmasına neden olabilir. Çocuklara boşanmada onların bir rolü olmadığı açıklandıktan sonra çocuklar boşanmanın nedenlerini merak edeceklerdir. Bu noktada fazla detaylara girmeden çocuklara dürüst bir şekilde cevap verilmesi gerekmektedir. Boşanmanın her yaş grubuna farklı etkileri olduğu için okul öncesi, okul sonrası ya da ergenlik dönemindeki çocuklara farklı yaklaşımlarla onun anlayabileceği şekilde açıklanmaktadır. Okul sonrası dönemlerde çocuklar daha bilinçli davranışlar sergiledikleri için olayları kavrama düzeyleri daha kolay olacaktır.

Boşanma sürecinde çocuklar gelecekleri ile ilgili kaygı duyabilmektedir. Bu yüzden çocuklara boşanma sonrası nerede kalacakları anne babayla nasıl görüşebilecekleri konusunda rahatlatıcı açıklamalarda bulunun. Çocuklar alışık oldukları duygusal ortamın bozulması yüzünden kaygı yaşarlar. Boşanma sonrası için yapılan açıklamalar çocukların kaygılarının azalmasına yardımcı olmaktadır. Boşanma sürecini anlatırken uzman desteği almak oldukça önemlidir. Boşanma süreci anne baba içinde yıpratıcı süreçler olduğu için bu süreci hem en az yıpranmayla atlatmak hem de çocukların yıpranmamasını sağlamak için tarafların destek almasını öneriyoruz. Uzman desteği alınan boşanma süreçlerinde hem çocuklar daha az yıpranmakta hem de tarafların boşanma süreçleri daha anlayışlı geçerek boşanma sonrası çocuk için bir araya gelebilmelerini kolaylaştırmaktadır. Boşanma sürecinden çocuğunuzun zarar görmeden çıkması ve gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için boşanma sürecinin doğru yönetilmesi gerekmektedir.