konusma-gecikmesi

Konuşma Gecikmesi

Konuşma iletişim kurmada en etkili yöntemlerden biridir. Çocuklarda da konuşma sayesinde iletişim kurma kabiliyeti artmakta ve duyguların paylaşımı kolaylaşmakta ve öğrenme hızlanmaktadır. Bunlara bağlı olarak gelişim sürece etkili bir şekilde sürdürülmektedir. Konuşma kabiliyetlerinde gecikmelerin nedenlerinin doğru tespit edilmesi otizm gibi nörogelişimsel bozuklukların erken tespit edilmesinde etkili olabilmektedir. Konuşma gecikmeleri tek başına tanı koymak için yeterli bir belirti olmasa da nörogelişimsel sorunların tespitinde bir ön belirti olabilir. Konuşmada normal süreler 6 ayda ilk heceler, 1 yaşta ilk kelimeler,18 ayda basit cümleler ve 3 yaşından itibaren tam konuşma şeklinde olmalıdır. Bu gelişim dönemlerine uymayan gecikmelerde uzman kontrolü yapılması gerekmektedir.

Konuşma gecikmesinin kaynağı olabilecek sebepler ise şöyledir; Kullanılan organ kaynaklı gelişmeler, Merkezi sinir sistemi sorunları, Zeka gelişimi kaynaklı gecikme ve nörogelişimsel sorunlardan kaynaklı gecikmedir. Organ kaynaklı sorunlar diş, dil, çene, dudak ve damak gibi organlarda meydana gelen rahatsızlıklar konuşma gecikmesine neden olduğu için uygun tedavi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Merkezi sinir sisteminde var olan problemler ile duyma bozukluklarında konuşma gecikmesi meydana gelebilmektedir. Klinik araştırmalar az da olsa görme bozukluklarında da konuşma gecikmesi probleminin yaşandığını göstermektedir. Tüm bunlar normal olduğu halde çocukta zeka gelişiminde gecikme yaşanıyorsa bu durum konuşma gecikmesini de beraberinde getirmektedir. Nörogelişimsel bozukluklardan kaynaklandığında konuşma gecikmesi erken teşhis de yararlı olan bir ön uyarıcı konumundadır.

Nörogelişimsel sorunları olan çocuklarda sorunun tespitinde ön uyarıcı olan konuşma gecikmesi sayesinde sorun erkenden tespit edilerek gerekli erken tedavi yöntemleri ile birçok nörogelişimsel sorun tedavi edilebilmektedir. Çocuklarda konuşma gecikmesine neden olan sorunlar bunlardan birisi değilse çocuk ile ebeveynlerin yeterli düzeyde uyaran vermediği gözlemlenmektedir. Tablet, televizyon gibi araçlar çocukların konuşma gelişimini olumsuz etkilemektedir. Konuşma gelişimi ancak konuşarak sağlanmaktadır. Burada da ebeveynlerin çocuk ile iletişimi devreye girmektedir. Çocuklar kitap okumak, onlarla sürekli konuşmak konuşma gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Çocuğunuzda konuşma gecikmesi sorunlarından muzdarip iseniz bu konuda uzman desteğini bir çocuk psikiyatristinden almalısınız. Size gerekli  değerlendirme ve testleri yapacak sorunun kaynağını doğru tespit edip  ve uygun çözüm yolunu bulmanızı sağlayacaktır.

Konuşma gecikmesi olduğu düşünülen çocukların ayrıntılı psikiyatrik değerlendirmesi yapılmalıdır. Birçok psikiyatrik hastalığın ilk belirtisi konuşma gecikmesi olabilmektedir. Ailelerin hangi yaş döneminde çocuğun ne kadar kelime dağarcığının olması gerektiği konusunda bilgileri çoğu zaman yetersiz olabilmektedir. Büyüyünce düzeleceği, erkek olduğu için geç konuştuğu şeklinde düşünceleri olması uygun yardımı almasını geciktirmektedir. En erken dönemde bu sorunun tespit edilip, uygun müdahalelerde bulunmak çok önemlidir. Konuşma gecikmesinden şüphelenilen çocukların mutlaka bir çocuk psikiyatrisine başvurması önerilir.