z-kusagi-teknolojiye-fazla-guvenmesin

Z KUŞAĞI TEKNOLOJİYE FAZLA GÜVENMESİN!

Z KUŞAĞI TEKNOLOJİYE FAZLA GÜVENMESİN!
“Milenyum çocukları” veya “kristal çocuklar” olarak da adlandırılan Z kuşağı 2000 yılından bu yana doğan çocukları ifade etmek için kullanılan bir kategorizasyon çalışmasıdır. Şu an aktif olarak insan hayatını kuşaklar bazında incelersek X, Y ve Z kuşaklarının günümüzde yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Geleceğimizi ise Z kuşağının çocukları oluşturacak. Peki Z kuşağı nedir? Z kuşağı insanlarının özellikleri nelerdir? Z kuşağının teknolojiye olan bağımlılığı nasıl değerlendirilmeli? Tüm bu soruların cevaplarını sizin için “Z Kuşağı Teknolojiye Fazla Güvenmesin” adlı çalışmamızda derledik.  

Z Kuşağı İnsanlarının Özellikleri Nelerdir?
Z kuşağı insanları yani günümüzün çocukları olarak yaşamlarını idame ettiren kuşağın bazı ortak eğilimleri bulunmakta. Bilim insanlarının dönemsel olarak aynı dönemde yaşayan insanların ortak eğilimlerini kategorize ederek daha kolay ifade etmek için buldukları kavramlar kuşak tablosunu ortaya çıkarmıştır.

Her bir kuşağın kendine has özellikleri ve alışkanlıkları vardır. Bu özellikleri belirleyen ise büyük oranda teknoloji ve dış çevre. Yaşanılan hayatın ve dönemin insanlar üzerinde ne kadar büyük etkiler yaptığını görmek isterseniz mutlaka kuşak bazında yapılan araştırmaları incelemelisiniz. Çünkü kuşaklar gerçekten insanları yansıtan kategorizasyonlardan biridir.

Her insan birbirinden farklı olsa da yaşanılan dış çevrenin benzerliği ortak eğilimleri beraberinde getirir. Z kuşağı olarak ifade edilen Bebekler doğduğu andan itibaren teknoloji ile beraber büyümüş ve kendilerinden önceki nesillerin alışkanlıklarından bir hayli uzaklaşmışlardır. Özellikle teknolojiye bu denli bağlı olmaları ve özgürlük anlayışları ile bilinen Z kuşağı çocukları, hayatın gelecek yılları üzerinde bambaşka bir etki uyandıracak. Gerek özel hayatta gerek ise iş veya okul hayatında sürekli olarak teknoloji ile iç içe olan çocukların hayat anlayışları X ve Y kuşaklarından çok daha farklı.

Z kuşağı çocuklarının yaşam sürelerinin de önceki nesillere oranla daha uzun olmasını bekleyen bir kesim vardır. Bunun nedenini teknoloji olarak açıklamaktalar. Ancak unutulmamalı ki teknoloji gibi büyük gelişmeler, yanlış amaçlar ile kullanıldığında silah haline de gelebilir.

Z kuşağının Teknolojiye olan Bağımlılığı Nasıl Değerlendirilmeli?
Z kuşağının teknolojiye olan bağımlılığı birçok bilim insanı ve uzman tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Teknolojinin aşırı kullanımının insan sağlığına ve psikolojisine zarar verdiği yıllar önce kanıtlanmış bir bulgudur. Bu nedenle teknoloji ile bu denli yapışık gezen Z kuşağının zamanla fiziksel olarak ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşamasından daha doğal hiçbir şey yoktur. Bireylere mutlu olmaları için dayatılan metaların getirdiği geçici huzur sona erdiğinde uzun vadede mutsuz bireyler haline geleceği tahmin edilen Z kuşağı için uzmanlar insan ilişkilerini kuvvetlendirmenin yollarını aramakta. Sonuç olarak Z kuşağı teknolojiye fazla güvenmesin. Çünkü içlerine doğdukları teknoloji onları yine içinde bulundukları dünyadan soyutlayacak olan yegane araç olabilir.