cloud

Çözüm Ekibimiz

Bulut

Ayça Tezerişir

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalındaki yüksek lisans eğitiminin tez aşamasındadır. Mesleki yaşamı boyunca danışmanlık merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası projelerde çocuk koruma ve çocuk ruh sağlığı alanında hem profesyonel hem de gönüllü çalışmalar yürütmüştür. Dezavantajlı gruplarla psiko-sosyal çalışmalar alanında deneyim sahibidir. Çocuklarla ve gençlerle ağırlıklı olarak psikanalitik ve psikodinamik yönelimli terapi ve oyun terapisi ile çalışmakta, ailelere psikoeğitim ve danışmanlık vermektedir. Başta WISC-4 olmak üzere pek çok bilişsel ve gelişimsel değerlendirme ölçeğinin ve Rorschach ve Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi gibi projektif testlerin uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Çocuklarda uyum ve davranış sorunları, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar ve etkileşim rehberliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü başlıca çalıştığı konulardır.
Aldığı Eğitimler:
• Özel Öğrenme Güçlüğü Klinik Gözlem Bataryası Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi (Klinik Psikoloji ve Psikoterapiler Derneği)
• Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Serap Özer
• Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği - 4 (WISC-4) (Türk Psikologlar Derneği)
• Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) (Türk Psikologlar Derneği)
• Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)
• Rorschach Testi & Ergen Psikopatolojileri Eğitimi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)
Çalıştığı konular:
• Çocuklarda uyum ve davranış sorunları
• Çocuklarda kaygı bozuklukları
• Çocuklarda ve ergenlerde yeme bozuklukları
• Otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar, gelişimsel sorunlar
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
• Özel öğrenme güçlüğü
• Okul uyum sorunları
• Çocuklarda uyku problemleri
• Aile danışmanlığı
• Etkileşim rehberliği
Elanur Öksüzer

Ben Psikolog Elanur Öksüzer. Psikoloji Lisansımı 2017 yılında Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünde İngilizce ve tam burslu olarak derece ile tamamladım. 2019 yılında TED Üniversitesi Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul aldım. Tez sürecime devam etmekteyim. Daha önce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bir sene psikolog olarak ve özel bir okulun ilkokul ve anaokulu kısmında bir sene okul psikoloğu olarak çalıştım. Lisans dönemindeki stajlarımı Haydarpaşa Asker Hastanesi psikiyatri servisinde yataklı hasta ve poliklinik kısmında, Dışkapı Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinin aile ve çocuk biriminde ve Bursa Sevgi Evlerinde tamamladım. Yüksek Lisansımda ise TEDuCops biriminde danışan görüp farklı hocalardan süpervizyon aldım. Yüksek Lisans sürem boyunca Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof. Dr. Nur Serap Özer’den aldım. Aile Terapisi eğitimini ise Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doc. Dr. Ilgın Gökler Danışman’dan aldım. Türk Psikologlar Derneğinde çocuk testleri eğitimini Doc. Dr. İlkiz Dikmeer süpervizyonuyla tamamladım. Nöropsikolojik Testler bataryasını ise TED Üniversitesinde Uzm. Psikolog Fatoş Sinem Gökçe’den aldım. Çalışmalarıma Çocuk, Ergen ve Aile psikoterapisi alanında devam etmekteyim.
Çalışma Alanları:
• Çocuk ve ergenlerde depresyon, anksiyete, Sosyal fobi, okb, dehb, yeme bozuklukları.
• Aile içi iletişim, anne baba tutumları, çocukluk dönemi davranım bozuklukları, ergenlik dönemi problemleri, öz saygı, öz güven.
Derya Kozan

1991 yılında Balıkesirde doğdum.Üniversite öğrenimimi Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yaptım. Bir süre okullarda psikolojik danışman olarak hizmet verdikten sonra çocuk, ergen ve aile terapisi alanında uzmanlaşabilmek , danışanlarla daha sağlıklı bir şekilde zaman ve mekan anlamında birebir ilgilenebilmek için klinik çalışmalara devam etmeye karar verdim. Evli ve bir çocuk annesiyim. UZMANLIK ve ÇALIŞMA ALANLARI
• Çocuklarda Oyun Terapisi( Oyun Terapisinde Çalışılan Konular İçin detaylı bakınız)
• Çocuk Gelişim ve Nöropskilolojik testler
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
• Davranış Sorunları
• Disleksi(Özgül Öğrenme Güçlüğü)
• Çocuk, Ergen ve Aile Terapisi
• Otizm
KATILDIĞI EĞİTİMER VE SERTİFİKA PROGRAMLARI
1-Oyun Terapisi Alanındaki Eğitimlerim;
• Oyun Terapisi Eğitimi(Klinik ve Adli Psikoloji Derneği)
• Bütüncül Oyun Terapisi (Kim Psikoloji)
• Masal Terapi(Kim Psikoloji)
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi(Oyun Terapileri Enstitüsü)
• Filial Oyun Terapisi( İstanbul Gelişim Üniversitesi)
2-Disleksi(Özgül Öğrenme Güçlüğü) ve Dikkat Eksikliği Hiperkativite Alanındaki Eğitimlerim;
• Dislesksi Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı(Gazi Üniversitesi ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği)
• ATTİONER DEHB Uygulayıcı Eğitimi( APAMER)
• Türkçe Prep Uygulayıcı Eğitimi
3-Test alanındaki Eğitimlerim
• WISC-R (Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi) Uygulayıcı Eğitimi( Gebze Teknik Üniversitesi)
• Stanfodr Binet( 0- 6 yaş çocukarında Zeka ve Algı Testi)(Gebze Teknik Ünivesrsitesi)
• MOXO Dikkat Testi (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Performans Testi)
• Çocuk Objektif Testleri ( Aksaray Üniversitesi)
• Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi
4-Çocuk ve Ergen Terapisi Alanındaki Eğitimlerim;
• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapiler ( Ankara Üniversitesi)
• NLP- Stres Yönetimi Eğitimi( M.V.L.V. Coaching Academy)
• Eğitim ve Öğrenci Koçluğu ( Brüksel Başkent Üniversitesi)
• Okul Oryantasyonu( Psikoloji İstanbul)
• Travma Sonrası Psikolojik İyişeşme Becerileri(Psikoloji İstanbul)
• Terapide Metaforlar( Kim Psikoloji)
• Çocuk Resimleri Analizi( Duyusal Gelişim Akademisi)
5-Özel Eğitim Alanındaki Eğitimlerim;
• Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi( Yard. Doç. Dr. Alev GİRLİ)

Ayça Tezerişir

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalındaki yüksek lisans eğitiminin tez aşamasındadır. Mesleki yaşamı boyunca danışmanlık merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası projelerde çocuk koruma ve çocuk ruh sağlığı alanında hem profesyonel hem de gönüllü çalışmalar yürütmüştür. Dezavantajlı gruplarla psiko-sosyal çalışmalar alanında deneyim sahibidir. Çocuklarla ve gençlerle ağırlıklı olarak psikanalitik ve psikodinamik yönelimli terapi ve oyun terapisi ile çalışmakta, ailelere psikoeğitim ve danışmanlık vermektedir. Başta WISC-4 olmak üzere pek çok bilişsel ve gelişimsel değerlendirme ölçeğinin ve Rorschach ve Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi gibi projektif testlerin uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Çocuklarda uyum ve davranış sorunları, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar ve etkileşim rehberliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü başlıca çalıştığı konulardır.
Aldığı Eğitimler:
• Özel Öğrenme Güçlüğü Klinik Gözlem Bataryası Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi (Klinik Psikoloji ve Psikoterapiler Derneği)
• Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Serap Özer
• Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği - 4 (WISC-4) (Türk Psikologlar Derneği)
• Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) (Türk Psikologlar Derneği)
• Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)
• Rorschach Testi & Ergen Psikopatolojileri Eğitimi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)
Çalıştığı konular:
• Çocuklarda uyum ve davranış sorunları
• Çocuklarda kaygı bozuklukları
• Çocuklarda ve ergenlerde yeme bozuklukları
• Otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar, gelişimsel sorunlar
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
• Özel öğrenme güçlüğü
• Okul uyum sorunları
• Çocuklarda uyku problemleri
• Aile danışmanlığı
• Etkileşim rehberliği
Elanur Öksüzer

Ben Psikolog Elanur Öksüzer. Psikoloji Lisansımı 2017 yılında Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünde İngilizce ve tam burslu olarak derece ile tamamladım. 2019 yılında TED Üniversitesi Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul aldım. Tez sürecime devam etmekteyim. Daha önce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bir sene psikolog olarak ve özel bir okulun ilkokul ve anaokulu kısmında bir sene okul psikoloğu olarak çalıştım. Lisans dönemindeki stajlarımı Haydarpaşa Asker Hastanesi psikiyatri servisinde yataklı hasta ve poliklinik kısmında, Dışkapı Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinin aile ve çocuk biriminde ve Bursa Sevgi Evlerinde tamamladım. Yüksek Lisansımda ise TEDuCops biriminde danışan görüp farklı hocalardan süpervizyon aldım. Yüksek Lisans sürem boyunca Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof. Dr. Nur Serap Özer’den aldım. Aile Terapisi eğitimini ise Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doc. Dr. Ilgın Gökler Danışman’dan aldım. Türk Psikologlar Derneğinde çocuk testleri eğitimini Doc. Dr. İlkiz Dikmeer süpervizyonuyla tamamladım. Nöropsikolojik Testler bataryasını ise TED Üniversitesinde Uzm. Psikolog Fatoş Sinem Gökçe’den aldım. Çalışmalarıma Çocuk, Ergen ve Aile psikoterapisi alanında devam etmekteyim.
Çalışma Alanları:
• Çocuk ve ergenlerde depresyon, anksiyete, Sosyal fobi, okb, dehb, yeme bozuklukları.
• Aile içi iletişim, anne baba tutumları, çocukluk dönemi davranım bozuklukları, ergenlik dönemi problemleri, öz saygı, öz güven.
Derya Kozan

1991 yılında Balıkesirde doğdum.Üniversite öğrenimimi Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yaptım. Bir süre okullarda psikolojik danışman olarak hizmet verdikten sonra çocuk, ergen ve aile terapisi alanında uzmanlaşabilmek , danışanlarla daha sağlıklı bir şekilde zaman ve mekan anlamında birebir ilgilenebilmek için klinik çalışmalara devam etmeye karar verdim. Evli ve bir çocuk annesiyim. UZMANLIK ve ÇALIŞMA ALANLARI
• Çocuklarda Oyun Terapisi( Oyun Terapisinde Çalışılan Konular İçin detaylı bakınız)
• Çocuk Gelişim ve Nöropskilolojik testler
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
• Davranış Sorunları
• Disleksi(Özgül Öğrenme Güçlüğü)
• Çocuk, Ergen ve Aile Terapisi
• Otizm
KATILDIĞI EĞİTİMER VE SERTİFİKA PROGRAMLARI
1-Oyun Terapisi Alanındaki Eğitimlerim;
• Oyun Terapisi Eğitimi(Klinik ve Adli Psikoloji Derneği)
• Bütüncül Oyun Terapisi (Kim Psikoloji)
• Masal Terapi(Kim Psikoloji)
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi(Oyun Terapileri Enstitüsü)
• Filial Oyun Terapisi( İstanbul Gelişim Üniversitesi)
2-Disleksi(Özgül Öğrenme Güçlüğü) ve Dikkat Eksikliği Hiperkativite Alanındaki Eğitimlerim;
• Dislesksi Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı(Gazi Üniversitesi ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği)
• ATTİONER DEHB Uygulayıcı Eğitimi( APAMER)
• Türkçe Prep Uygulayıcı Eğitimi
3-Test alanındaki Eğitimlerim
• WISC-R (Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi) Uygulayıcı Eğitimi( Gebze Teknik Üniversitesi)
• Stanfodr Binet( 0- 6 yaş çocukarında Zeka ve Algı Testi)(Gebze Teknik Ünivesrsitesi)
• MOXO Dikkat Testi (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Performans Testi)
• Çocuk Objektif Testleri ( Aksaray Üniversitesi)
• Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi
4-Çocuk ve Ergen Terapisi Alanındaki Eğitimlerim;
• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapiler ( Ankara Üniversitesi)
• NLP- Stres Yönetimi Eğitimi( M.V.L.V. Coaching Academy)
• Eğitim ve Öğrenci Koçluğu ( Brüksel Başkent Üniversitesi)
• Okul Oryantasyonu( Psikoloji İstanbul)
• Travma Sonrası Psikolojik İyişeşme Becerileri(Psikoloji İstanbul)
• Terapide Metaforlar( Kim Psikoloji)
• Çocuk Resimleri Analizi( Duyusal Gelişim Akademisi)
5-Özel Eğitim Alanındaki Eğitimlerim;
• Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi( Yard. Doç. Dr. Alev GİRLİ)
whatsapp Telefon