Ogrenme-Guclugu-Disleksi

Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme güçlüğü normal zekadaki bir çocuğun okuma, yazma, ya da matematik  becerilerinin yaşıtlarına göre geride olması durumudur. Öğrenme güçlüğü okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı %5-15 olarak tespit edilmiştir.

Çocuğumda Hangi Belirtiler Varsa Öğrenme Güçlüğü Olabilir?

Konuşmada gecikme,

Yaşına göre daha az sözcük dağarcığına sahipse

Hecelerin yerlerini değiştiriyorsa ( yaramaz-yamaraz, mavi –vami, kitap-tikap gibi)

Ses-harf arasındaki ilişkiyi öğrenmede güçlük,

Harfleri öğrenmede güçlük,

Sağ sol karıştırması varsa,

Yaşıtlarına göre yavaş okuma, okuduğunu anlamada güçlük,

Harfleri ters yazma( b, d karıştırma), eksik yazma,

El tercihi tam net değilse (bazen sağ bazen sol kullanmak) gibi belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız ayrıntılı değerlendirme için mutlaka bir çocuk ergen psikiyatrisine başvurunuz.

Öğrenme Güçlüğü Nasıl Teşhis Konulur?

Aileler yaşıtlarından geri kalan çocuklarında zeka ilgili bir sorun olabileceğini düşünebilmektedir ancak öğrenme güçlüğünün zekâ ile ilgili bir sorun değildir. Öncelikle ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme ve nöropsikolojik testler ile değerlendirme yapmak gerekir.

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Tedavisi Nasıldır? Anne Baba Olarak Ben Ne Yapabilirim?

Çocukla beraber ailenin de öncelikle hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgilendirilmesi gerekir. Hekim çocuğun durumunu okul, aile ve çocuk üçgeninde bağlantı kurarak yönetir, ilerlemeleri tespit eder, aileye ve okula uygun önerileri verir. Gerekli hallerde birebir eğitim desteği alması sağlanır.

Hekiminizin çocuğunuzun yaş ve öğrenme güçlüğü seviyesine göre önereceği basit- kısa süreli egzersizleri evde uygulayabilirsiniz. Çocuğundaki ilerleme hem sizi motive edecektir hem de çocuğunuzun özgüvenin artmasına neden olacaktır.