Okul-Olgunlugu-Testi

Okul Olgunluğu Testi

Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Okul Olgunluğu Testi, çocuğun bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okul eğitimi almaya hazır olup olmadığını ölçmeye yarayan bir testtir. Klinik psikologlar ve uzmanlar tarafından okul çağına geldiği düşünülen çocuklar için sıklıkla uygulanan okul olgunluğu testi ülkemizde de yaygın kullanım alanlarına sahiptir.

Çocukların okula başlama yaşları genellikle aynı olsa da her çocuk birbirinden farklıdır. Bununla birlikte bazı çocukların yılın ilk aylarında veya son aylarında doğmaktadır. Bu da çocukların kendinden bir önceki ya da sonraki yaş grubu ile eğitim görme ihtimallerini ortaya çıkarmaktadır. Bazı çocuklar daha hızlı olgunlaşırken bazıları daha yavaş olgunlaşabilmektedir. Bu nedenle çocukların okul hayatına hazır olup olmadıkları net olarak hangi yıl doğdukları bazı alınarak hesaplanabilecek bir olgu değildir.

Okul Olgunluğuna Sahip Çocukların Taşıması Gereken Nitelikler

Okul olgunluğuna sahip olan çocukların bazı nitelikleri taşımaları gerekir. Bu niteliklerden birkaçını sıralamak gerekirse; çocuğun kendisinin değerli olduğunun bilincinde olması, sorunlar ile baş edebilme yeteneğine sahip olması, tuvalet eğitimini tamamlamış olması, ebeveynlere aşırı bağlılık duymaması, fiziksel olarak okula uygun olması, çocuğun öz bakım becerilerine sahip olması ve en önemlisi de çocuğun motor kas gelişimini (ince motor kas becerileri ve kaba motor kas becerileri) tamamlamış olması gibi niteliklerdir. Çocukların okul olgunluğunun test edilmesi için kullanılan en çok bilinen ve uygulanan testlerden biri Metropolitan Okul Olgunluğu testi olarak literatürde yer etmiştir. Test bazı alt kategoriler ve maddelerden oluşmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocuğa ilköğrenime başlamadan hemen önce yapılan genellikle 5 veya 6 yaş gruplarına uygulanan bir testtir. Testin asıl amacı çocuğun okul olgunluğuna sahip olup olmadığını saptamaktır. Test bireysel veya gruplar halinde uygulanabilmektedir. 6 alt kategoriden meydana gelir. Bunlar; kelime anlama, genel bilgi, sayılar, cümleler, kopyalayabilme (aktarabilme) ve eşleştirme aşamalarıdır. Her bir test belli maddelerden oluşmaktadır. Toplam 100 maddeden oluşan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulama süresi açısından çocuktan çocuğa değişmektedir. Kesin bir süre kısıtlaması olmamakla birlikte genele oran ile ortalama 25 dakika kadar sürmektedir.