Standford-Binet-Testi

Standford Binet Testi

STANFORD BİNET Zeka Testi Nedir?

Stanford Binet Zeka Testi, zeka düzeyi normal olarak belirlenen çerçevelerde seyretmeyen çocukların tespit edilmesi için kullanılan bir araçtır. Ayrıca Stanford Binet Zeka Testi dünya genelinde resmileşen ilk zeka testi olarak da bilinmektedir. Bazı zeka testleri uzman olmayan kimseler tarafından da yapılabilir gibi görünse de birçok zeka testi sadece uzmanlar tarafından yapılmaya uygundur. Her ne kadar testlerin şıklı olması ve sonuç değerlendirmelerinin bir ölçeği olması nedeni ile uzmanlara ihtiyaç olmadığı gibi bir fikir hakim olsa da bu çok yanlıştır. Zeka testleri uygulanırken özellikle uzman kontrolünde uygulanmalıdır. Çünkü testler sadece şıklardan ibaret değildir. “Stanford Binet Zeka Testi hangi yaş grubu için kullanılır?” sorusu da sıklıkla sorulan sorulardandır. Bu konu hakkında net bir yaş aralığı vermek doğru olmayacaktır. Ancak 2 yaşından itibaren uzmanların önerileri doğrultusunda uygulanabilir nitelikte olan bir testtir.

Stanford Binet Zeka Testi Nasıl Gerçekleştirilir?

Stanford Binet Zeka Testi, uygulama aşamaları ile 30 adet sorudan oluşmaktadır. Kişi her bir soru ilerleme kat ettiğinde sorular da ilerleme ile doğru orantılı olarak zorlaşmaktadır. Ve test tüm soruların çözülmesi ile bitmiyor. Testi bitiren katılımcının kendisi olmakta. katılımcı soruları cevaplarken takıldığı veya cevaplayamadığı bir soru olduğunda ilerlemeye devam edilmez. Test cevaplanamayan soruda bitirilir. Stanford Binet Zeka Testi 15 alt test çeşidi ile katılımcılarda bulunan 4 yeteneği ölçmeyi hedefleyen testlerdir. Bu yetenekler; sözel yargılama, niceliksel yargılama, kısa süreli bellik ve görsel- soyut yargılamadır.

Stanford Binet Zeka Testi Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Stanford Binet Zeka Testi, gruplar halinde uygulanabilen bir test türü değildir. Bireysel olarak kullanıcıya özel uygulanması gerekir. Aynı zamanda testin gerçekleştirileceği ortamın dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış olması şarttır. Katılımcı odaklı, sessiz bir ortam oluşturulmalı, katılımcının testi bölmesine neden olabilecek bazı temel ihtiyaçlar önceden karşılanmış olmalıdır. katılımcının yaşına göre test sırasında yanında bir ebeveyni bulunabilir ancak ebeveyn sadece gözlemci rolü ile bulunabilmektedir. Stanford Binet Zeka Testi, uzmanlar tarafından yapılan ve katılımcıların zeka düzeylerini ölçmeye yarayan testlerden biridir.