WISC-4-Testi

WISC-4 Testi

WISC-IV Zeka Testi Nedir?

WISC-IV Zeka Testi günümüzde ülkemiz genelinde kullanılan bir zeka ölçüm aracıdır. Bilinen zeka testleri arasında ülkemizde kullanılan en güvenilir ve güncel testlerden biri olan WISC-IV, WISC-R zeka testinin en son güncellenmiş halidir. Testlerin sürekli güncellenmesinin en büyük nedeni ölçeklerin değişmesidir. Yani normal olarak belirtilen ölçeklerin aradan zaman geçtikçe normali ifade etme yeteneğini kaybetmesi testlerin değerlendirme ölçeklerinin güncellenmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde 2013 yılında güncellenen WISC testi çocukların zeka testi ölçümlerinde sıklıkla kullanılan testlerden biridir. Şuan da dünyada WISC-V sürümü kullanılsa da ülkemizde henüz uyarlanamamasından kaynaklı WISC-IV uygulanmaktadır.

WISC- IV Zeka Testi Kimlere Yapılır?

Test 6 ile 16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Uygulanırken grup halinde test gerçekleştirelemez. Bireysel yolla uygulanan bir testtir. Test herkes tarafından uygulanamamaktadır. 16 yaşın üzerindeki bireylerde ve 6 yaşın altındaki çocuklarda uygulanamamaktadır. 6 yaşın altındaki çocuklarda hızlı gelişim evreleri yaşanması ve alınan bilişsel verilerin yeteri kadar güvenilir olmaması gibi nedenler ile test yapılamamakta. Testin uygulanabilmesi için Türk Psikologlar Derneği eğitim almış uzmanlar ile çalışılmalıdır.


WISC- IV Zeka Testi Neden Yapılır?

WISC-IV Zeka Testi birçok yönden fonksiyonel olan bir testtir. Çocuğun zeka düzeyi hakkında bilgi sahibi olmak, potansiyel olarak yeteneğini öğrenmek, algılama ve anlama yeteneği, dikkat durumu, öğrenme yeteneği, okul uyum durumu gibi birçok alanda sağlıklı veriler ortaya çıkarılan bir testtir. Bu nedenle her çocuk için uygulanmaya müsait bir testtir. Testin amacı çocuğun güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini saptamaktır. Bu bağlamda saptanan veriler çocuğun yaşamında belirleyici rol oynayabilmektedir.


WISC-IV Zeka Testi Nasıl Gerçekleştirilir?

Test belli alt testler ve kategoriler ışığında yaklaşık 1.5 saat içerisinde yapılmaktadır. Toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; çalışma belleği, işlemleme hızı, sözel kavrama, algısal akıl yürütme bölümleridir. Her bir bölümün de kendi içerisinde alt kategorileri mevcuttur. WISC-IV Zeka Testi asıl amacı katılımcıda; sosyal bilgi, akıl yürütme, sözel ifade, organizasyon, sözel bilgi, konsantrasyon, görsel motor koordinasyon, dikkat, ve ince motor koordinasyon yeteneklerini saptamaktır.