Yale-Global-Tik-Duzeyi-Olcegi-YGTD

Yale Global Tik Düzeyi Ölçeği (YGTD)

Tik, hızlı, ani, tekrarlayıcı karakterde kaslarda kasılma şeklinde olan hareketler veya seslerdir. Tik çocukluk çağında yaygın görülen bir sorundur ve tedavi edilmediğinde sorun kişinin hayatını çok olumsuz etkileyebilir. Tikler çok farklı şekilllerde ve şiddette olabilir. Tedavide tiklerin şiddeti ve sıklığının tespit edilmesi çok önemlidir. Bunun için en değerli yöntem klinisyenin uygulayacağı Yale Global Tik Düzeyi Ölçeği (YGTD) ‘dir. Bu şekilde hastalık şiddeti uygun şekilde tespit edilir ve tedavi planı oluşturulur.