WISC-R-Testi

WISC-R Testi

WISC-R Zeka Testi Nedir?

WISC-R Zeka Testi, yaş aralığı 6 ile 16 arasını kapsayan çocuklara uygulanabilen zeka testlerinden biridir. Test uygulanırken çocuğun zeka düzeyi hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla sorular sorulur.

WISC-R Zeka Testi, hem sağlık alanında hem de eğitim alanında büyük katkıları olan bir ölçüm aracıdır. Test herhangi biri tarafından uygulanamaz. Testin uygulanması ancak uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir ve test boyunca bireysel olarak uygulanmalıdır. Yani WISC-R Zeka Testi kişilere grup olarak uygulanmaz.

WISC-R Zeka Testi Ne Amaçla Kullanılır?

WISC-R Zeka Testi, katılımcının zihinsel performansı hakkında bilgi sahibi olmak ve zihinsel performansının normale göre olan durumunu saptamak için kullanılan bir araçtır. Test iki bölümden oluşur. Bölümlerden biri sözel bölüm iken diğer bölüm ise performans bölümüdür. Aynı zamanda her bölüm de 6 adet at testten oluşmaktadır.

Test sonunda uzmanlar katılımcı hakkında üç bölümde bilgi sahibi olurlar. Bu bölümler sözel, performans ve genel alandır. WISC-R Zeka Testi, yapılan zeka testleri arasında bilimsel dünyada geçerliliği ve güvenilirliği en kuvvetli olan zeka testlerinden biridir. Özellikle değerlendirme ölçütünün net olması nedeniyle birçok uzman tarafından tercih edilmektedir. Testin uygulanış şekli nedeni ile de tercih edildiği bilinmektedir çünkü her alt test farklı bir yeteneği ölçmeyi hedeflemektedir.

WISC-R Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Zeka testi uygulanırken sözel ve performans alanlarında yapılan alt testler peş peşe yapılır. Yani bir sözel alt test yapıldıktan sonra bir performans alt test uygulanır. Sözel zeka grubuna ait testler; aritmetik, yargılama, genel bilgi, benzerlik, sözcük dağarcığı ve sayı dizisi adlı testlerdir. Performans grubuna ait testler sözel zeka grubuna ait olanlardan farklıdır. Bunlar; resim düzenleme, parça birleştirme, resim tanımlama, şifre, labirentler ve küpler ile desen oluşturmadır. WISC-R Zeka Testi ölçeklerinin her biri katılımcının sözel, performans ve genel alanda zeka düzeyi hakkında uzmanlara bilgi vermekte ve katılımcının zeka düzeyi ölçeğindeki yerini göstermektedir.