Ergenlik-Sorunlari

Ergenlik Sorunları

Ergenlik Nedir?

Ergenlik dönemi insan hayatında önemli bir geçiş dönemidir. Bu dönemde insanda meydana gelen fizyolojik değişimlerin yanı sıra duygusal ve psikolojik değişimlerde meydana gelmektedir. Erken çocukluk dönemindeki yetiştirilme tarzı, içinde bulunulan kültürel çevre, ebeveyn tutumları gibi birçok farklı etmen ergenlik sürecinin nasıl yaşanacağına etki etmektedir. Ergenlik döneminde sık rastlanan psikiyatrik sorunları şöyle özetlemek mümkündür; anksiyete (kaygı) bozukluğu, depresif bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaaktivite bozukluğu ve duygu durum bozuklukları. Tabi ki her bireyde farklı ergenlik sorunları yaşanabileceği için kesin bir genelleme yapmak mümkün değildir. Bu sorunlara bağlı olarak davranım bozuklukları, risk alma davranışı (risk içerikli cinsel davranışlar, evden kaçma gibi) madde kötüye kullanımı ve yeme bozuklukları meydana gelebilir.

Ergenlik dönemi hızlı fizyolojik büyüme ile bedensel ve hormonal değişimleri içeren bir süreçtir. Hormonal ve metabolizmada meydana gelen değişimlerin dışında ergenlik süreci benlik gelişimi sürecini de içerir. Benlik gelişimi sürecinde çocuklarda “birey olma duygusu” ön plana çıkmaktadır. Ergenlik döneminde çocukların söylemlerinde tutarsızlığın çok olması endişe verici tutum ve davranışların geçici olabilmesi anlamına geliyor. Ergenlik sürecindeki çocuklar çoğu zaman sırf birey olma duygusunu tatmin etmek için ebeveynlerinin beklentisinin tersine söylem ve davranışlar gösterebilirler. Bu durumların ne kadar istikrarlı olduğunu önemlidir. Söylemler davranışa dönüşmez ve kalıcı hale gelmezse endişe edilmemesi gerekir. Ergenlik döneminde iken alınan her karar uygulamaya geçmez bu durum duygu durum değişiminden , karakter ve kimliğin tam oturmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu Dönemde Ergende Nasıl Değişiklikler Olur?

Ergenlik insanın gelişim süresince çocuklukla erişkinlik arasında geçen fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal alanlarda hızlı değişimlerin olduğu bir dönemdir. Ergenlik 12 ile 21 yaş arası olarak kabul edilse de bu bazen değişebilir. Ergenlik dönemi biyolojik açıdan fiziksel ve hormonal değişimin olduğu bir dönemdir. Özellikle ergen beyninde hızlı bazı değişiklikler olmakta bu durum bazı davranış sorunları ve psikiyatrik hastalıklar için risk teşkil etmektedir. Bu yaş döneminde ayrılma bireyselleşme denilen psikolojik gelişim basamağına geçilmesi ile otorite ile tartışma, karşı gelme sık görülen davranışlardır. Bu hassas dönemde bir çok aile ve ergen aşikar bir şikayeti yoksa da bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak için psikolojik destek almaya ihtiyaç duyar. Ergenlik döneminde iletişim sorunu, öfke kontrol sorunları, içe kapanıklılık gibi sorunlar yaşayan ailelerin çocuk psikiyatristine başvurması önerilmektedir.

Ergen çocuklar karakter gelişimi gösterirken birden farklı karakterin tavırlarını sergileyebilirler. Bu durum çoklu karakter bozukluğu oldunu göstermez. Sadece ergen bireyin kendisine en uygun karakteri deniyor olmasında kaynaklanmaktadır. Ergenlik dönemindeki çocukların en büyük sorunu anlaşılmadıklarını düşünmeleridir. Birey olarak dikkate alındıklarını hisseden ergen çocukların daha sağlam temelleri olan karakter oluşturdukları ve daha tutarlı davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Birey olma duygusu ergen bireyleri ebeveynler ile iletişimden uzaklaştırmaktadır. Bu bir çeşit kendi kararlarımı almak istiyorum deme çabasıdır. Ancak danışma ihtiyaçlarını ebeveyn dışındaki bireylerle gidermektedirler. Bu durumda yanlış yönelim olmaması için profesyonel destek alınması ergen bireylerin sorunlarına daha doğru çözüm bulmalarını sağlamaktadır.