Mutsuzluk-Karamsarlik-Depresyon

Mutsuzluk Karamsarlık (Depresyon)

Depresyon Nedir?

Depresyon kişinin hayattan zevk alamama, isteksizlik, bezginlik, daha öncesinde yapmaktan hoşlandığı şeylere karşı ilgisizlik, uyku ve iştah değişiklikleri  şeklinde tanımlanan bir hastalıktır. Depresyon tanısı koyabilmek için, belirtilerin en az 2 hafta sürmesi, hemen her gün ortaya çıkması, günün büyük bir kısmında sürmesi ve bireyin hayat kalitesini bozması gerekmektedir.

Sadece Erişkinlerde Görülen Bir Hastalık Mıdır? Çocuk ve Ergenlerde Görülür Mü?

Depresyon sanılanın aksine sadece erişkinlik döneminde görülmez. Yapılmış bilimsel çalışmalar çocuk ve ergenlerde hatta okul öncesinde dahi depresyon görülebildiğini göstermektedir. Depresyon çocukluk çağında %2, ergenlerde %8 sıklığında görülmektedir. Özellikle ergenlik dönemindeki genç kızlarda bu oran %20’lere çıkmaktadır ki bu her beş genç kızdan birinin ergenlik süresince depresyonla mücadele ettiği anlamına gelmektedir.

Çocuk ve Ergenlerdeki Depresyon Belirtileri Erişkindekilere Benzer Mi?

Depresyon farklı yaşlarda çok farklı şekillerde görülebilir. Ergenlik dönemindeki depresyonda kişiler öznel duyumsamalarını daha rahat ifade edebildikleri için mutsuzluk, keyifsizlik şikayetleri ile başvurabilirler. Özelikle bu yaş döneminde ebeveynle çatışma, karşı gelme, okuldan kaçma gibi davranış sorunları, sigara kullanma, ders başarısında düşme gibi sorunlar görülebilmektedir. Çocukluk çağında ise ağlama, huzursuzluk, anneden ayrılmamama, iştah kaybı, vücut ağrıları şeklinde kendini gösterebilir.

Depresyona Ne? Neden olur? Ailenin veya Çevrenin Depresyonda Rolü Nedir?

Yapılan bilimsel çalışmalar genetik faktörlerin depresyondaki rolünün %50 civarında olduğunu göstermektedir. Boşanma, aile içi iletişim sorunları, çocukluk travmaları, olumsuz yaşam olayları, yanlış anne baba tutumları, kardeş doğumu gibi çevresel faktörlerde depresyonu tetikleyebilmektedir.

Depresyon Kendiliğinden Geçer Mi? Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Depresyon çoğu zaman sinsi başlayan ve yaklaşık olarak 9 ay-1 yıl süresince devam eden bir hastalıktır. Depresyon geçiren gençler %20-60 oranında birkaç yıl içerisinde yeni bir depresyon atağı geçirir. Tedavi edilmediği zaman hastalık süresi uzar, hayat kalitesindeki düşüş olur ve daha sonra tekrar etme ihtimali artmaktadır. Özellikle fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel gelişim sürecinde olan çocuk ve ergenlerde depresyon daha yıkıcı olabilmekte ve tedavi edilmediğinde geri dönüşsüz sorunlara neden olabilmektedir.

Depresyon Nasıl Tedavi Edilir? Ailelerin Rolü Nedir?

Depresyon teşhisi konulduktan sonra hekiminiz uygun tıbbi değerlendirmeleri ve laboratuvar testlerini yapar. Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi ve kişiler arası psikoterapi etkinliği kanıtlanmış psikoterapi (konuşarak tedavi) yöntemleridir. Ayrıca özellikle depresyona neden olan aile tutumlarının tespit edilip düzenlenmesi çok önemlidir. Çocuğunuzda buna benzer belirtiler varsa mutlaka bir çocuk pskiyatrisi uzmanına başvurmanız  önerilir.