Kekemelik

Kekemelik

Kekemelik ses, hece ve kelime tekrarları ile uzatmalar, duraklamalar ve konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklar olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda özellikle erken dönemde kekemelik yüksek oranda tedavi edilebilen bir durumdur. Bilinen bir medikal tedavisi bulunmamakta olup terapi sayesinde üstesinde gelinebilmektedir. Kekemelik ile karıştırılabilecek durumlar mevcuttur. Çocukların akıcı konuşmayı henüz kavrayamadığı dönemlerde meydana gelen takılmalar kekemelik ile sık karıştırılmaktadır. Özellikle 3,5 yaşından sonra ortaya çıkan kekemeliklerde uzman yardımı sorunun çözülmesinde büyük önem arz etmektedir.

Kekemelik sorununun ortaya çıkmasında etkili olan sebepler çocuklarda kaygı, stres ve depresyon ile aile için çatışma durumları olabilmektedir. Konuşma gecikmeleri de çocuklarda kekemeliğe sebep olduğu gözlemlenmektedir. Çocuklarda özellikle akıcı konuşmayı öğrenme sürecinde normal akıcısızlık sebebi ile kekelemeler meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda ebeveynlerin yapması gereken çocuğun baskı altında hissetmemesini sağlamaktır. Çünkü kekemelikte performans kaygısı kekemeliğin ilerlemesine neden olur. Düzgün konuşan bir çocukta bile aşırı beğenilme durumları çocuğun konuşmada performans endişesine kapılmasına kekelemeye başlamasına neden olmaktadır. Kekemeliğin kalıcı hale gelmemesi için çocuklarda erken tanı ve terapi çok önemlidir.

Kekemeliğin başlangıç yaşı tedavi için oldukça önemlidir. Erken konuşma dönemlerinde başlayan kekemelik genellikle kalıcı olmamakta ve uygun terapi ile geçebilmektedir. İleri yaşlarda kekemelik sık rastlanan bir durum değildir. Kekemeliğin kalıcı olmasını etkileyen faktörlerden birisi de cinsiyettir. Erkeklerde görülen kekemelik kızlara göre 1/3 oranında daha fazla kalıcı hale gelebilmektedir. Sözcükler arası ve sözcük içi kekemelik durumları farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. Sözcükler arası tekrar durumları “anne/anne/anne neredesin!” şeklinde olan tekrarlardır ve 2-3 yaş döneminde akıcı olmayan konuşmalarda görülebilir. Yaş ilerledikçe azalır. Kekemelik tanımı için “a/a/anne nerdesin” gibi kelime içi takılma ve uzatmalar meydana geliyorsa 6 ay gözlemlenmesi gerekmektedir. Kekemelikte tedavi doğru tanı ile başlamaktadır.

Kekemelik sorunu özellikle okul öncesi dönemde çok sık görülen bir sorundur ve bir çok aile için zorlayıcı olabilmektedir. Aileler bu durumla nasıl başedeceklerini bilememektedir.Bazı durumlarda ailelerin yanlış tutumları ile sorun pekişmektedir. Kekemelik sorunu olan çocuklar bazı psikiyatrik sorunlar için risk altındadır. Bu durum ne kadar erken dönemde farkedilirse tedavi o kadar kolay olmaktadır.