Takinti-Hastaligi-Obsesif-Kompulsif-Bozukluk

Takıntı Hastalığı (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Takıntı Hastağı Nedir?

Obsesyon,  kişinin zihnine tekrar tekrar gelen, uzaklaştırmakta zorluk çektiği, saçma yada mantıksız  olduğunu bildiği halde kişinin zihninden çıkaramadığı rahatsız edici düşüncelerdir. Kompulsiyon ise kişinin zihnine gelen bu düşüncelerini azaltmak, yok etmek için yaptığı eylemler olarak tarif edilebilir. Çocukluk çağında OKB sıklığı %1-2 arasında değişen oranlarda görülmektedir. Çocukluk döneminde erkek çocuklarda kız çocuklardan daha fazla görülürken ergenlik ve erişkinlik döneminde kız erkek oranı yakındır.

En sık görülen obsesyonlar kir veya mikrop korkusu, zarar görmesi korkusu, simetri- düzen takıntıları, cinsel ve dini takıntılardır. En sık görülen kompulsiyonlar da yıkanma ve temizlik, kontrol etme,  tekrarlama, biriktirme, sıralama- sayma şeklindedir.

Takıntı Hastalığı Yaş Dönemlerine Göre Değişir Mi? Çocuğumda Takıntı Olduğunu Nasıl Anlarım?

Küçük çocuklar obsesyonlarını ( aklına gelen düşünceleri) tarif etmekte güçlük çekebilirler. Çoğu zaman sadece bazı takıntılı eylemler yaparlar. Küçük yaş döneminde yine sık görülen bir ebeveyni takıntısına dahil etme görülür (annesine bir şey için ısrarla cevap vermesini isteme, kirli olduğunu düşündüğü şeyi anne babasına aldırtma gibi). Ergenlik döneminde ise dini ritüellerle aşırı uğraş, cinsel takıntılarda özellikle artış görülmektedir. Çocuklarımız gerek küçük olmalarından dolayı doğru şekilde ifade edemedikleri gerekse utanıp saklama eğilimi gösterebilecekleri için bu belirtileri söylememe eğilimde olabilir. Buna benzer belirtilerin çocuğunuzda olması halinde mutlaka bir çocuk psikiyatristine başvurmalısınız.

Takıntı Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi için birinci basamak tedavi bilişsel davranışçı terapidir. Bilişsel Davranışçı Terapide hekim çocuğun obsesyon ve kompulsiyonları için bir tedavi şeması oluşturur ve aile ve çocukla paylaşır. Daha sonra belli bir sıralamada bu takıntıları ile çalışır. Ailenin de çocuğun bu takıntılarla mücadelesinde uygun şekilde davranması için kılavuzluk eder. Ayrıca takıntı hastalığında gerekli hallerde ilaç tedavisi de kullanılabilir.