Tik-Bozuklugu

Tik Bozukluğu

Tikler Çocuklarda Nasıl Görülür?

Tik, hızlı, ani, tekrarlayıcı karakterde, ritmik olmayan kaslarda kasılma şeklinde olan hareketler veya seslerdir. Tikler basit ve/veya karmaşık olabilir. Basit tikler daha ziyade bir kas grubunu kapsarken karmaşık tikler daha çok amaca hizmet eden, bir çok kas grubunun katıldığı davranışlardır. Tikler geçici ve kalıcı olabilir.

Motor tik dediğimiz kas gruplarında olan kasılmaları içeren tikler olabileceği gibi, boğaz temizleme, ses çıkarma gibi ses tikleri de olabilmektedir.

Tikler Neden Kaynaklanıyor? Çocuğum Tikleri Bilerek Mi Yapıyor?

Tik bozuklukları beyin ile ilgili hastalıklardır, çocuğunuz tikleri bilerek yapmaz, zaman zaman kontrol edebilmesi ailelere bilerek yaptığını düşündürebilir.

Tikler Geçer Mi? Başka Hastalıklarla Beraber Görülür Mü?

Tiklerin şiddeti zamanla artış ve azalış gösterir. Çoğu zaman 6-7 yaşlarında başlar ve bu yaşlarda artıp azalan bir seyir gösterir ve ergenlik döneminden sonra azalma eğilimindedir. Tiklere eşlik eden diğer psikolojik sorunlar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), akran zorbalığı, kaygı bozuklukları, akademik sorunlardır.

Tiklerin Tedavisi Nedir?

Tik bozukluğun tedavisinde etkinliği kanıtlanmış psikoterapi yöntemleri ve ilaç tedavileri bulunmaktadır. Alışkanlığı Tersine Çevirme Tedavisi (ATÇE) tik bozukluğunda kullanılan bir tedavi şekli olup çocuğun ve ailenin katkısı ile belirtilerde ciddi iyileşme görülmektedir. Tik bozukluğunda ayrıca daha nadir olarak ilaç tedavileri tercih edilmektedir. Size uygun tedavi seçeneğini hastaya göre hekiminiz düzenlemektedir.